Minęło 50 lat od otrzymania naszych dyplomów. To wielki czas i rocznica. Ale pamiętajmy, że Ci, którzy nas uczyli są jubilatami podwójnymi. Przypomnijmy więc sobie, przynajmniej tych nieobecnych wśród nas (jest ich już 29-ciu). Lista ta jest ułożona według roku urodzenia.
Proszę Wszystkich o przypominanie mi mailem Tych, o których zapomniałem. Wojtek N.

  Janusz Groszkowski 1898-1984

Szczeniowski  Szczepan Szczeniowski 1898-1979

  Stanisław Kuhn 1903-1982

StanisławWocjan19031974  Stanisław Wocjan 1903-1974

  Czesław Rajski 1905-1992

StanislawNowosielski1906-1976  Stanisław Nowosielski 1906-1976

Rotkiewicz  Wilhelm Rotkiewicz 1906-1983

  Stefan Darecki 1906-1990

  Jerzy Statkiewicz 1907–1976

WladyslawTrylinski19072000  Władysław Tryliński 1907-2000

  Antoni Kiliński 1909-1989

lapinski  Marian Łapiński 1909–1992

  Stanisław Ryżko 1910-1974

  Adam Smoliński 1910-1996

JuliuszKeller1911-2006  Juliusz Keller 1911-2006

  Ignacy Malecki 1912-2004

BohdanPaszkowski   Bohdan Paszkowski 1916-2000

Straszewicz   Witold Straszewicz 1919-1998

Golde  Wiktor Golde 1921–1983

  Jan Hennel 1922-2014

Bellert  Stanisław Bellert 1924-1976

  Romuald Litwin 1924-1970

  Jerzy Osiowski 1927-2013

LudwikBadian1928=1987  Ludwik Badian 1928=1987

  Anatol Gosiewski 1928-2005

  Alfred Świt 1928–1999

BohdanKarczewski  Bohdan Karczewski 1930-1978

AdamPiatkowski1930-2002  Adam Piątkowski 1930-2002

Pawlowski  Jerzy Pawłowski 1932-2014

  Adam Fiok 1933-2000

  Andrzej Rzęcki 1938-2015

Autorem wielu zdjęć jest nasz kolega Stefan Wilk (z wyjątkiem fotografii Wilhelma Rotkiewicza, Jerzego Statkiewicza, Antoniego Kilińskiego, Mariana Łapińskiego, Adama Smolińskiego, Wiktora Golde, Witolda Straszewicza, Jana Hennela, Stanisława Bellerta, Anatola Gosiewskiego, Alfreda Świta, Adama Piątkowskiego, Stanisława Nowosielskiego, Juliusza Kellera, Ludwika Badiana,  Jerzego Pawłowskiego, Bohdana Paszkowskiego, Bohdana Karczewskiego, Stanisława Wocjana i Władysława Trylińskiego, których autorstwo jest mi nieznane). Niestety nie znalazłem innych. Proszę o nadsyłanie propozycji dalszych nazwisk, najlepiej z linkami.

Reklamy